Những chất liệu vải thường được sử dụng để may nón lưỡi trai, mũ kết

Vải Cotton Đối với một nước nhiệt đới như Việt Nam thì vải cotton luôn...